Exclusieve Gebieden Analyse

De Exclusieve Gebieden Analyse is een online tool waarmee de franchisegever gebieden kan toekennen aan zijn franchisenemers. De gebieden kunnen elkaar niet overlappen. Er is de mogelijkheid om exclusieve gebieden automatisch te laten berekenen en om deze achteraf handmatig te wijzigen. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende type juridische gebieden (A/B). Daarnaast kunnen gebiedsovereenkomsten worden aangemaakt en beheerd.

Dit Geografische Informatiesysteem (GIS) toont de kaart van Nederland waarop de gebruiker zijn vestigingen en gebieden kan aanpassen. De verzorgingsgebieden zijn opgebouwd uit 4-positie postcodegebieden.

Ook hier geldt dat u een gratis demo kunt aanvragen!

Retailminds
070 250 02 20
Verrijn Stuartlaan 30
2288 EL Rijswijk
Netherlands