Distributieve Analyse

De Distributieve Analyse is een online analyse applicatie waarmee een retailorganisatie meer inzicht krijgt in de (totale) marktvraag en aanbod in een bepaalde branche.

Met deze online applicatie kan de gebruiker per vestiging een verzorgingsgebied bepalen en directe en indirecte concurrenten grafisch overzichtelijk in beeld brengen.

Omdat meerdere vestigingen tegelijk kunnen worden geselecteerd kunnen overlappingen van verzorgingsgebied (eventueel kannibalisme) en potentiële vrije gebieden haarfijn in beeld worden gebracht.

Een verzorgingsgebied is opgebouwd uit CBS-buurten. Over verzorgingsgebieden kan demografische informatie worden opgevraagd. De gebruiker heeft invloed op wie als mede aanbieder wordt geselecteerd.

De Distributieve analyse online is een onmisbare tool bij het in kaart brengen van de potentie van het verzorgingsgebied, concurrentie en overnamekandidaten.

Retailminds
070 250 02 20
Verrijn Stuartlaan 30
2288 EL Rijswijk
Netherlands