Witte vlekkenplan

Over het algemeen is een optimale marktdekking uitsluitend te bereiken met verschillende distributievormen. De positionering van winkelgebieden onderling is immers haast volstrekt willekeurig en de daarbij horende verzorgingsgebieden – groot en klein – sluiten nooit precies aan in termen van marktdekking per branche.

Om te voorkomen dat delen van de markt onbereikbaar blijven is een ‘gelaagde’ opbouw van het distributienetwerk een efficiënte aanpak.

Werkwijze opstellen Witte Vlekkenplan:

De bestaande leden van de organisatie worden in beeld gebracht en onderverdeeld naar soort en type:

Allereerst ‘vult’ men Nederland vanuit de grote winkelgebieden. Bij deze winkelgebieden horen relatief grote verzorgingsgebieden. Klanten zijn veelal passanten zonder een lokale binding, maar bezoeken het winkelgebied om zijn regionale functie en veelzijdige aanbod. Locaties zijn hier vaak uitgezocht op hogere passantenstromen. Winkeluitstraling en dagacties zijn van belang om klant binnen te lokken.

Vervolgens worden de leden in de kleinere omringende winkelgebieden met een meer lokale functie in beeld gebracht. De klant komt hier met een specifiek aankoopvraagstuk naar de winkel. Klanten zijn hier vaste- en regelmatig terugkerende klanten. In deze winkelgebieden is het van belang dat de ondernemer binding krijgt met zijn klantenkring en ze via (sociale)media constant op de hoogte houdt van zijn acties en aanbod.

Als alle leden zijn gecategoriseerd en in kaart gebracht, ontstaat een beeld van de dekking van de organisatie(s) over Nederland heen.

Drie vraagstukken kunnen dan worden ingevuld:

  1. welke winkelgebieden bieden voldoende potentie maar hebben nog geen verkooppunt van de organisatie
    Van deze winkelgebieden worden alle aanbieders in beeld gebracht, zodat een actief acquisitieplan kan worden opgesteld.
  2. welke winkelgebieden hebben een potentie voor meerdere vestigingen van de organisatie, maar zijn daarin nog niet voorzien.
  3. welke winkelgebieden hebben een oververtegenwoordiging vanuit deze specifieke branche en zijn hier vestigingen van de organisatie aanwezig. In dat geval heeft de organisatie haar potentiële toekomstige probleemgevallen in beeld en kan zij hierop een actieplan maken.

 

MCR werkt het Witte Vlekkenplan volledig uit per voorgestelde locatie in kaarten, demografische aspecten, bestedingscijfers etc.

Vervolgens worden de potentiële locaties gerangschikt naar prioriteit.

De vervolgstap op een Witte Vlekkenplan is de Vestigingsplaatsonderzoek. Hierin wordt aangegeven welke omzet daadwerkelijk haalbaar is op de desbetreffende locatie zoals aangegeven in het Witte Vlekkenplan.

Retailminds
070 250 02 20
Verrijn Stuartlaan 30
2288 EL Rijswijk
Netherlands